ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน GOT CDG-EK002

ทัวรยุโรป เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน GOT CDG-EK002

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2561
มกราคม : 23-30 
กุมภาพันธ์ : 13-20, 27 ก.พ. -6 มี.ค. 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2561
มีนาคม : 23-30, 27 มี.ค. – 3 เม.ย. เทศกาลดอกไม้ 
***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ 
มีตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2561***

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2018-01-23 8 วัน GOTCDGEK1801230 EK 49,900
2018-02-13 8 วัน GOTCDGEK1802130 EK 49,900
2018-02-27 8 วัน GOTCDGEK1802270 EK 49,900
2018-03-23 8 วัน GOTCDGEK1803230 EK 53,900
2018-03-27 8 วัน GOTCDGEK1803270 EK 53,900
฿49,900
จำนวน:
Visitors: 92,256