Ottoman Empire and Beautiful Riviera 10 วัน 7 คืน QR (GOT ADA-QR001)

Ottoman Empire and Beautiful Riviera 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) GOT ADA-QR001

นำท่านเยือนจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นำท่านล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน อันสวยงามที่เมืองอันตาเลีย(Antalya)(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2561

มกราคม : 21 – 30 
กุมภาพันธ์ : 11 – 20, 14 – 23 
มีนาคม : 18 – 27 
กุมภาพันธ์ : 16 – 25

 
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2018-01-21 10 วัน GOTADAQR180122N QR 33,900
2018-02-11 10 วัน GOTADAQR180212N QR 33,900
2018-02-14 10 วัน GOTADAQR180215N QR 33,900
2018-02-16 10 วัน GOTADAQR180217N QR 35,900
2018-03-18 10 วัน GOTADAQR180319N QR 33,900฿33,900
จำนวน:
Visitors: 92,257