ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน BR ทัวร์ GOTVIE-BR003

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) ทัวร์ GOTVIE-BR003

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ธันวาคม : 26 ธ.ค. – 3 ม.ค.61 (ปีใหม่)
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2561
มกราคม : 23 - 31
มีนาคม : 27 มี.ค. – 4 เม.ย.

 

กำหนดการเดินทาง                                                                 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-12-26 9 วัน GOTVIEBR171227N BR 65,900
2018-01-23 9 วัน GOTVIEBR180124N BR 53,900
2018-03-27 9 วัน GOTVIEBR180328N BR 59,900
฿53,900
จำนวน:
Visitors: 104,950