VIP BRUNEI The Golden Legacy พักหรูระดับ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน BI (ทัวร์ BWN-BI002)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน VIP BRUNEI The Golden Legacy พักหรูระดับ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI002)


• ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต-Tamu Market
• หมู่บ้านกลางน้ำ 
• มัสยิด Omar Ali Saiffuddien 
• พิพิธภัณฑ์ Malay Technology 
• ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman 
• ล่องเรือชมลิงจมูกยาว มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah 
• พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery- พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia 
• ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-11-24 3 วัน G5BWNBI171124P2 BI 18,900
2017-12-01 3 วัน G5BWNBI171201P2 BI 19,900
2017-12-08 3 วัน G5BWNBI171208P2 BI 18,900
2017-12-13 3 วัน G5BWNBI171013P2 BI 19,900
2017-12-15 3 วัน G5BWNBI171215P2 BI 18,900
2017-12-20 3 วัน G5BWNBI171020P2 BI 19,900
2017-12-22 3 วัน G5BWNBI171222P2 BI 21,900
2018-01-05 3 วัน G5BWNBI180105P2 BI 18,900
2018-01-12 3 วัน G5BWNBI180112P2 BI 18,900
2018-01-19 3 วัน G5BWNBI180119P2 BI 18,900
2018-01-26 3 วัน G5BWNBI180126P2 BI 18,900
2018-02-03 3 วัน G5BWNBI180203P2 BI 18,900
2018-02-09 3 วัน G5BWNBI180209P2 BI 18,900
฿18,900
จำนวน:
Visitors: 90,426