Exclusive Countdown 2018 @Taipei Marriott 5 วัน 3 คืน CI (GT TPE-CI02)

Charter flight : Exclusive Countdown 2018 @Taipei Marriott 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI) GT TPE-CI02

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว พร้อมรับสิทธิพิเศษ คูปอง ชั้น Rooftop ของโรงแรม Marriott Taipei เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการ Countdown 2018 และชมการแสดงพลุ แสง สี เสียง อันตระการตา ของตึกไทเป 101 ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
3. เพลิดเพลินกับสวนสนุก Window on China Theme Park
4. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง
5. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-12-29 5 วัน GTTPECI171230E1 CI 31,911
2017-12-29 5 วัน GTTPECI171230V1 CI 35,911
฿31,911
จำนวน:
Visitors: 90,425