ฉลองปีใหม่ CountDown 2018 @TAIPEI 101 5วัน 3คืน CI (GT-TPE CI01)

ฉลองปีใหม่ CountDown 2018 @TAIPEI 101 5วัน 3คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI) GT-TPE CI01

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 
1. ร่วมเฉลิมฉลอง Count Down 2018 ชมการแสดงพลุ แสง สี เสียง อันตระการตาที่จัดแสดงขึ้นตึกไทเป 101 ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 
3. เพลิดเพลินกับสวนสนุก Window on China Theme Park 
4. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย 
เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง 
5. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-12-29 5 วัน GTTPECI17123000 CI 24,911

 

฿24,991
จำนวน:
Visitors: 90,425