ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน XW (DECEMBER-GT-TPE XW04)

ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) **DECEMBER** GT-TPE XW04

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย
เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง
3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-12-01 5 วัน GTTPEXW17120200 XW 16,995
2017-12-02 5 วัน GTTPEXW17120300 XW 16,995
2017-12-04 5 วัน GTTPEXW17120500 XW 13,991
2017-12-05 5 วัน GTTPEXW17120600 XW 13,991
2017-12-06 5 วัน GTTPEXW17120700 XW 16,995
2017-12-07 5 วัน GTTPEXW17120800 XW 16,995
2017-12-08 5 วัน GTTPEXW17120900 XW 16,995
2017-12-09 5 วัน GTTPEXW17121000 XW 13,991
2017-12-10 5 วัน GTTPEXW17121100 XW 13,991
2017-12-11 5 วัน GTTPEXW17121200 XW 13,991
2017-12-12 5 วัน GTTPEXW17121300 XW 13,991
2017-12-13 5 วัน GTTPEXW17121400 XW 14,992
2017-12-14 5 วัน GTTPEXW17121500 XW 14,992
2017-12-15 5 วัน GTTPEXW17121600 XW 14,992
2017-12-16 5 วัน GTTPEXW17121700 XW 13,991
2017-12-17 5 วัน GTTPEXW17121800 XW 13,991
2017-12-18 5 วัน GTTPEXW17121900 XW 13,991
2017-12-19 5 วัน GTTPEXW17122000 XW 13,991
2017-12-20 5 วัน GTTPEXW17122100 XW 14,992
2017-12-21 5 วัน GTTPEXW17122200 XW 14,992
2017-12-22 5 วัน GTTPEXW17122300 XW 14,992
2017-12-23 5 วัน GTTPEXW17122400 XW 14,992
2017-12-24 5 วัน GTTPEXW17122500 XW 13,991
2017-12-25 5 วัน GTTPEXW17122600 XW 13,991
2017-12-26 5 วัน GTTPEXW17122700 XW 13,991
2017-12-27 5 วัน GTTPEXW17122800 XW 20,911
2017-12-28 5 วัน GTTPEXW17122900 XW 20,911
2017-12-29 5 วัน GTTPEXW17123000 XW 20,911
2017-12-30 5 วัน GTTPEXW17123100 XW 20,911
2017-12-31 5 วัน GTTPEXW18010100 XW 20,911
2018-01-01 5 วัน GTTPEXW18010200 XW 13,991
2018-01-02 5 วัน GTTPEXW18010300 XW 13,991
฿13,991
จำนวน:
Visitors: 90,426