ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน XW (NOVEMBER-GT-TPE XW04)

ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) **NOVEMBER**GT-TPE XW04

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย
เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง
3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-11-10 5 วัน GTTPEXW17111100 XW 12,991
2017-11-12 5 วัน GTTPEXW17111300 XW 12,991
2017-11-13 5 วัน GTTPEXW17111400 XW 12,991
2017-11-14 5 วัน GTTPEXW17111500 XW 13,991
2017-11-15 5 วัน GTTPEXW17111600 XW 14,992
2017-11-16 5 วัน GTTPEXW17111700 XW 14,992
2017-11-17 5 วัน GTTPEXW17111800 XW 13,991
2017-11-18 5 วัน GTTPEXW17111900 XW 13,991
2017-11-19 5 วัน GTTPEXW17112000 XW 13,991
2017-11-20 5 วัน GTTPEXW17112100 XW 13,991
2017-11-21 5 วัน GTTPEXW17112200 XW 13,991
2017-11-22 5 วัน GTTPEXW17112300 XW 14,992
2017-11-23 5 วัน GTTPEXW17112400 XW 14,992
2017-11-24 5 วัน GTTPEXW17112500 XW 13,991
2017-11-25 5 วัน GTTPEXW17112600 XW 13,991
2017-11-26 5 วัน GTTPEXW17112700 XW 13,991
2017-11-27 5 วัน GTTPEXW17112800 XW 13,991
2017-11-28 5 วัน GTTPEXW17112900 XW 14,992
2017-11-29 5 วัน GTTPEXW17113000 XW 14,992
2017-11-30 5 วัน GTTPEXW17120100 XW 14,992
฿12,991
จำนวน:
Visitors: 90,426