เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน บิน TG ทัวร์ FRA-TG001

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ FRA-TG001

เยือนกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป เที่ยว แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ กังหันลมโบราณและวิถึชีวิตแบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ธันวาคม : 30 ธ.ค. 60 – 5 ม.ค. 61

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-12-30 7 วัน G3FRATG171230NV TG 64,500
฿64,500
จำนวน:
Visitors: 104,951