มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน บิน FD GT-MFM FD06

มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) บินเช้า- กลับดึก GT-MFM FD06

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. พักฮ่องกง 2 คืน !!
2. ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเกา และ ฮ่องกง 9วัด
3. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 
4. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
5. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
6. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต

 

กำหนดการเดินทาง                                                                                    
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-11-10 3 วัน GTMFMFD171110B1 FD 16,999
2017-11-17 3 วัน GTMFMFD171117B1 FD 15,999
2017-11-18 3 วัน GTMFMFD171118B1 FD 16,999
2017-11-25 3 วัน GTMFMFD171125B1 FD 16,999
2017-12-01 3 วัน GTMFMFD171201B1 FD 15,999
2017-12-02 3 วัน GTMFMFD171202B1 FD 15,999
2017-12-03 3 วัน GTMFMFD171203B1 FD 16,999
2017-12-08 3 วัน GTMFMFD171208B1 FD 15,999
2017-12-10 3 วัน GTMFMFD171210B1 FD 16,999
2017-12-16 3 วัน GTMFMFD171216B1 FD 15,999
2017-12-22 3 วัน GTMFMFD171222B1 FD 18,999
2017-12-23 3 วัน GTMFMFD171223B1 FD 18,999
฿14,991
จำนวน:
Visitors: 92,256