มาเก๊า-จู่ไห่ THE PARISIAN MACAO 3วัน 2คืน บิน NX GT-MFM NX01

มาเก๊า-จู่ไห่ THE PARISIAN MACAO 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) **November-December** GT-MFM NX01

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. พักสุดหรู THE PARISIAN MACAO 1 คืน !!!
2. ขึ้นชมวิวหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งของจากจริงที่ฝรั่งเศส
3. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 
4. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 
5. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า 
สำหรับลูกค้าเดินทางวันที่ 20 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 มีค่าใช้จ่ายวีซ่าจีนเพิ่มท่านละ 1,500 บาท สำหรับยื่นวีซ่าธรรมดาแบบ4วัน*

 

กำหนดการเดินทาง                                                                                    
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-11-13 3 วัน GTMFMNX17111300 NX 11,911
2017-11-14 3 วัน GTMFMNX17111400 NX 11,911
2017-11-15 3 วัน GTMFMNX17111500 NX 11,911
2017-11-19 3 วัน GTMFMNX17111900 NX 11,911
2017-11-20 3 วัน GTMFMNX17112000 NX 11,911
2017-11-21 3 วัน GTMFMNX17112100 NX 11,911
2017-11-22 3 วัน GTMFMNX17112200 NX 11,911
2017-11-26 3 วัน GTMFMNX17112600 NX 11,911
2017-11-27 3 วัน GTMFMNX17112700 NX 11,911
2017-11-29 3 วัน GTMFMNX17112900 NX 11,911
2017-12-02 3 วัน GTMFMNX17120200 NX 16,911
2017-12-03 3 วัน GTMFMNX17120300 NX 16,911
2017-12-04 3 วัน GTMFMNX17120400 NX 12,911
2017-12-05 3 วัน GTMFMNX17120500 NX 12,911
2017-12-06 3 วัน GTMFMNX17120600 NX 12,911
2017-12-09 3 วัน GTMFMNX17120900 NX 16,911
2017-12-10 3 วัน GTMFMNX17121000 NX 16,911
2017-12-10 3 วัน GTMFMNX171210A1 NX 16,911
2017-12-11 3 วัน GTMFMNX17121100 NX 12,911
2017-12-12 3 วัน GTMFMNX17121200 NX 12,911
2017-12-13 3 วัน GTMFMNX17121300 NX 12,911
฿11,911
จำนวน:
Visitors: 104,951