ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน EK GT-HKG EK01

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย
3. เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
สำหรับลูกค้าเดินทางวันที่ 20 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 มีค่าใช้จ่ายวีซ่าจีนเพิ่มท่านละ 1,500 บาท สำหรับยื่นวีซ่าธรรมดาแบบ4วัน*

 

กำหนดการเดินทาง                                                                                   
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-11-10 3 วัน GTHKGEK171110C1 EK 11,999
2017-11-12 3 วัน GTHKGEK171112C1 EK 10,999
2017-11-18 3 วัน GTHKGEK171118C1 EK 11,999
2017-11-19 3 วัน GTHKGEK171119C1 EK 9,999
2017-11-22 3 วัน GTHKGEK171122C1 EK 9,999
2017-11-24 3 วัน GTHKGEK171124C1 EK 11,999
2017-11-25 3 วัน GTHKGEK171125C1 EK 11,999
2017-11-26 3 วัน GTHKGEK171126C1 EK 9,999
2017-11-29 3 วัน GTHKGEK171129C1 EK 9,999
2017-12-04 3 วัน GTHKGEK171204C1 EK 9,999
2017-12-10 3 วัน GTHKGEK171210C1 EK 11,999
2017-12-11 3 วัน GTHKGEK171211C1 EK 9,999
2017-12-13 3 วัน GTHKGEK171213C1 EK 9,999
2017-12-27 3 วัน GTHKGEK171227C1 EK 9,999
2017-12-29 3 วัน GTHKGEK171229C1 EK 15,999
2017-12-30 3 วัน GTHKGEK171230C1 EK 17,999
2017-12-31 3 วัน GTHKGEK171231C1 EK 17,999
฿9,999
จำนวน:
Visitors: 92,256