Hello Nevşehir Turkey 8 วัน 5 คืน บิน TK ทัวร์ GOTNAV-TK001

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี Hello Nevşehir : Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พักโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานตุรกี และบินภายใน 1 ขา ทัวร์ GOTNAV-TK001

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร 
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
พฤศจิกายน : 9-16, 16-23, 23–30, 30 พ.ย.-7 ธ.ค.
ธันวาคม : 2-9, 4-10, 14 -21
ธันวาคม : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค., 28 ธ.ค. – 4 ม.ค.

 

กำหนดการเดินทาง                                                                 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-11-09 8 วัน GOTNAVTK1711100 TK 34,900
2017-11-16 8 วัน GOTNAVTK1711170 TK 34,900
2017-11-23 8 วัน GOTNAVTK1711240 TK 34,900
2017-11-30 8 วัน GOTNAVTK1712010 TK 34,900
2017-12-02 8 วัน GOTNAVTK1712030 TK 34,900
2017-12-04 8 วัน GOTNAVTK1712050 TK 34,900
2017-12-14 8 วัน GOTNAVTK1712150 TK 34,900
2017-12-26 8 วัน GOTNAVTK1712270 TK 38,900
2017-12-28 8 วัน GOTNAVTK1712290 TK 38,900
฿34,900
จำนวน:
Visitors: 92,256