Easy Brunei สบาย...สบาย 2 วัน 1 คืน BI (GT-BWN BI02)

GT-BWN BI02 Easy Brunei สบาย...สบาย 2 วัน 1 คืน โดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)

ไม่ต้องลางาน • ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Bolkiah Mosque • ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี • ชม มัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก • พิเศษ...ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-11-04 2 วัน GTBWNBI17110400 BI 12,999
2017-11-11 2 วัน GTBWNBI17111100 BI 12,999
2017-11-18 2 วัน GTBWNBI17111800 BI 12,999
฿12,999
จำนวน:
Visitors: 104,950