บรูไน สบาย.. สบาย 3 วัน 2 คืน BI (GT-BWN BI01)

GT-BWN BI01 บรูไน สบาย.. สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน รอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque 
2. ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
3. ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
4. สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-11-10 3 วัน GTBWNBI17111000 BI 15,999
2017-11-17 3 วัน GTBWNBI17111700 BI 15,999
2017-11-24 3 วัน GTBWNBI17112400 BI 15,999
2017-12-08 3 วัน GTBWNBI17120800 BI 15,999
2017-12-15 3 วัน GTBWNBI17121500 BI 16,999
2017-12-29 3 วัน GTBWNBI17122900 BI 19,999
2018-01-05 3 วัน GTBWNBI18010500 BI 15,999
2018-01-12 3 วัน GTBWNBI18011200 BI 15,999
2018-01-19 3 วัน GTBWNBI18011900 BI 15,999
2018-01-26 3 วัน GTBWNBI18012600 BI 15,999
2018-02-03 3 วัน GTBWNBI18020300 BI 15,999
2018-02-09 3 วัน GTBWNBI18020900 BI 15,999
฿15,999
จำนวน:
Visitors: 92,256