ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน พักโรงแรม 5 ดาว บิน EK (GOT DXB-EK007)

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน พักโรงแรม 5 ดาว โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) (ทัวร์ GOT DXB-EK007)

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek ในเมืองอันมั่งคั่ง *** 
***ขึ้นเบิร์จคาลิฟา Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก*** 
*** รับประทานอาหารกลางวัน ณ Emirates Palace โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว *** 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ตุลาคม : 5-9

 

กำหนดการเดินทาง                                                                 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-10-05 5 วัน GOTDXBEK171005N EK 34,900
฿34,900
จำนวน:
Visitors: 104,951