Russia Golden Ring วลาดิเมียร์ – ซุสดาล 7 วัน 5 คืน บิน TG GOT DME-TG003

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย Russia Golden Ring วลาดิเมียร์ – ซุสดาล 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GOT DME-TG003

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมวงแหวนทองคำ เหล่าเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโคว์ อันประกอบไปด้วยเมืองโบราณที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ชาติรัสเซียมายาวนาน เช่น วลาดิเมียร์ ซุซดัล รัสตอฟ แต่ละเมืองจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง บางเมืองเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมาก่อน มีทั้งวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
พฤศจิกายน : 8-14, 13-19, 15-21, 22-28, 29 พ.ย.- 5 ธ.ค.

 

 

กำหนดการเดินทาง                                                                  

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-11-08 7 วัน GOTDMETG171108A TG 49,900
2017-11-13 7 วัน GOTDMETG171113A TG 49,900
2017-11-15 7 วัน GOTDMETG171115A TG 49,900
2017-11-22 7 วัน GOTDMETG171122A TG 49,900
2017-11-29 7 วัน GOTDMETG171129A TG 49,900
฿49,000
จำนวน:
Visitors: 92,256