ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน EK (GOTZRH-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ EK (ทัวร์ GOTZRH-EK001)

นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***
กำหนดวันเดินทาง :  ปี 2560

ตุลาคม : 9 – 15 ต.ค. 
พฤศจิกายน :  14 – 20, 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 
ธันวาคม : 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61

 

กำหนดการเดินทาง                                                                 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-11-29 7 วัน GOTZRHEK171130N EK 53,900
2017-12-28 7 วัน GOTZRHEK171229N EK 65,900
2017-12-29 7 วัน GOTZRHEK171230N EK 65,900
2018-02-16 7 วัน GOTZRHEK180217N EK 55,900
2018-02-26 7 วัน GOTZRHEK180227N EK 55,900
2018-03-08 7 วัน GOTZRHEK180309N EK 55,900
2018-03-27 7 วัน GOTZRHEK180328N EK 55,900
฿53,900
จำนวน:
Visitors: 104,951