เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน PG (Dec-VTE-PG011)

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (VTE-PG011)

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2560

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-12-01 3 วัน G5VTEPG17120100 PG 15,900
2017-12-02 3 วัน G5VTEPG17120200 PG 15,900
2017-12-03 3 วัน G5VTEPG17120300 PG 16,900
2017-12-08 3 วัน G5VTEPG17120800 PG 16,900
2017-12-09 3 วัน G5VTEPG17120900 PG 16,900
2017-12-15 3 วัน G5VTEPG17121500 PG 15,900
2017-12-16 3 วัน G5VTEPG17121600 PG 15,900
2017-12-22 3 วัน G5VTEPG17122200 PG 15,900
2017-12-23 3 วัน G5VTEPG17122300 PG 15,900
2017-12-29 3 วัน G5VTEPG17122900 PG 19,900
2017-12-30 3 วัน G5VTEPG17123000 PG 19,900
2017-12-31 3 วัน G5VTEPG17123100 PG 19,900
฿15,900
จำนวน:
Visitors: 90,426