เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน PG (Nov-VTE-PG010)

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (VTE-PG010)

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2560

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-11-10 3 วัน G5VTEPG17111000 PG 15,900
2017-11-11 3 วัน G5VTEPG17111100 PG 15,900
2017-11-17 3 วัน G5VTEPG17111700 PG 15,900
2017-11-18 3 วัน G5VTEPG17111800 PG 15,900
2017-11-24 3 วัน G5VTEPG17112400 PG 15,900
2017-11-25 3 วัน G5VTEPG17112500 PG 15,900
฿15,900
จำนวน:
Visitors: 90,426