มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5วัน 4คืน B3 (GT-PBH B302)

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ B3 (ทัวร์ PBH-B3002)

 

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-12-01 5 วัน G5PBHB3171201P1 B3 51,900
2017-12-07 5 วัน G5PBHB3171207P1 B3 51,900
2017-12-29 5 วัน G5PBHB3171229P1 B3 54,900
฿51,900
จำนวน:
Visitors: 92,256