บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน BI (GT-SUB BI01)

GT-SUB BI01 บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ (BI)

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
1. ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
2. ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
3. ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
4. ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน
5. ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-11-10 5 วัน GTSUBBI17111000 BI 21,999
2017-11-24 5 วัน GTSUBBI17112400 BI 21,999
2017-12-01 5 วัน GTSUBBI17120100 BI 22,999
2017-12-08 5 วัน GTSUBBI17120800 BI 21,999
2017-12-29 5 วัน GTSUBBI17122900 BI 27,999
2018-01-05 5 วัน GTSUBBI18010500 BI 21,999
2018-01-12 5 วัน GTSUBBI18011200 BI 21,999
2018-01-19 5 วัน GTSUBBI18011900 BI 21,999
2018-01-26 5 วัน GTSUBBI18012600 BI 21,999
2018-02-02 5 วัน GTSUBBI18020200 BI 21,999
฿21,999
จำนวน:
Visitors: 92,256