บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน GA (GT-DPS GA01)

GT-DPS GA01 บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ชมความงามของวัดพรามนันต์ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก
2. ชมพระราชวังน้ำ“Tamansari Water Palace” 
3. ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
4. ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์ ( Barong Dance )

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-12-30 5 วัน GTDPSGA17123000 GA 34,900
฿34,900
จำนวน:
Visitors: 90,426