มาเลเซีย สบาย...สบาย 3วัน 2คืน MH (GT-KUL MH02)

GT-KUL MH02 มาเลเซีย สบาย...สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH)

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
1. ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
2. ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
3. ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
4. ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
5. ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ชมโรงงานช็อคโกแลต

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-11-17 3 วัน GTKULMH171117P1 MH 9,999
2017-12-09 3 วัน GTKULMH171209P1 MH 11,999
2017-12-31 3 วัน GTKULMH171231P1 MH 12,999
฿9,999
จำนวน:
Visitors: 90,965