ไต้หวัน ไทเป 101 – อาลีซัน Peak Peak 6วัน 4 คืน BR (GT-TPE-BR01)

GT-TPE-BR01 ไต้หวัน ไทเป 101 – อาลีซัน Peak Peak 6วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR)

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี.....ในอุทยานอาลีซัน
2. รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 
3. ล่องเรือชมความงาม......ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
5. เมนูพิเศษ....ลิ้มรสสุกี้สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง และ อาหารทะเล

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-11-28 6 วัน GTTPEBR17112900 BR 19,911
2017-12-12 6 วัน GTTPEBR17121300 BR 19,911
2017-12-19 6 วัน GTTPEBR17122000 BR 19,911
฿19,911
จำนวน:
Visitors: 92,257