Izmir in love Turkey 8 วัน 5 คืน TK (GOTADB-TK002)

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี Izmir in love Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พักโรงแรม 4 ดาว มาตรฐาน ตุรกี และ บินภายใน 2 ขา (ทัวร์ GOTADB-TK002)

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องห่วงระยะทางเพราะเราบินภายในถึง 2 ขา เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum)ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร 
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ 

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ตุลาคม : 26 ต.ค.-2 พ.ย. 
พฤศจิกายน : 1-8, 3-10 
ธันวาคม : 1-8, 3-10, 7-14 
ธันวาคม : 21-28, 27 ธ.ค.-3 ม.ค., 29 ธ.ค.-5 ม.ค.

 

กำหนดการเดินทาง                                                                 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-10-26 8 วัน GOTADBTK1710260 TK 37,900
2017-11-01 8 วัน GOTADBTK1711020 TK 37,900
2017-11-03 8 วัน GOTADBTK1711040 TK 37,900
2017-12-01 8 วัน GOTADBTK1712020 TK 37,900
2017-12-03 8 วัน GOTADBTK1712040 TK 37,900
2017-12-07 8 วัน GOTADBTK1712080 TK 37,900
2017-12-21 8 วัน GOTADBTK1712220 TK 41,900
2017-12-27 8 วัน GOTADBTK1712280 TK 41,900
2017-12-29 8 วัน GOTADBTK1712300 TK 41,900
฿37,900
จำนวน:
Visitors: 92,257