The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BI (BWN-BI001)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI001)

มัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Bolkiah Mosque Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมมัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หมู่บ้าน Kampong Ayer ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regaliaพิเศษ...ล่องเรือชมลิงจมูกยาว, พัก 4 ดาว

 

กำหนดการเดินทาง                                                                                    
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-11-10 3 วัน G5BWNBI171110MC BI 14,900
฿14,900
จำนวน:
Visitors: 92,256