หลวงพระบาง สบาย...สบาย 3วัน 2คืน PG (GT-LPQ PG01)

GT-LPQ PG01 หลวงพระบาง สบาย...สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
1. เที่ยวหลวงพระบาง ชมวัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา
2. ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม เข้าชมวัดแสนสุขาราม
3. เที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมเครื่องเงิน ผ้าทอมือ ที่ตลาดดารา

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-11-25 3 วัน GTLPQPG17112500 PG 13,559
2017-12-09 3 วัน GTLPQPG17120900 PG 17,559
2017-12-15 3 วัน GTLPQPG17121500 PG 13,559
2017-12-22 3 วัน GTLPQPG17122200 PG 17,559
2017-12-23 3 วัน GTLPQPG17122300 PG 17,559
฿13,559
จำนวน:
Visitors: 92,256