แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน SQ (GOTJNB-SQ003)

ทัวร์มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) (ทัวร์ GOTJNB-SQ003)

ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ เดินทางภายในประเทศด้วยสายการบิน Domestic สู่เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)
***โรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งจะต้องเลือกพัก 2 ท่าน 1 ห้อง และอีก 1 ท่าน จ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่ม *** 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ตุลาคม : 25 ต.ค.-1พ.ย.  
ธันวาคม : 13 – 20 
ธันวาคม : 20 – 27

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-10-25 8 วัน GOTJNBSQ171025N SQ 74,900
2017-12-13 8 วัน GOTJNBSQ171213N SQ 77,900
2017-12-20 8 วัน GOTJNBSQ171220N SQ 81,900
฿74,900
จำนวน:
Visitors: 92,256