Winter Eastern เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน EK ทัวร์ GOT PRG-EK004

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Winter Eastern เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) ทัวร์ GOT PRG-EK004

***ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท*** 
*** เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน*** 
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย พักกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ตุลาคม : 25 - 31, 26 ต.ค. – 1 พ.ย., 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 
พฤศจิกายน : 8 – 14, 15 – 21, 22 – 28, 24 – 30, 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 
ธันวาคม : 6 – 12, 8 - 14 
ธันวาคม : 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.61, 29 ธ.ค. - 4 ม.ค.61

 

กำหนดการเดินทาง                                                                                      
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-10-25 7 วัน GOTPRGEK171026B EK 38,900
2017-10-26 7 วัน GOTPRGEK171027N EK 38,900
2017-10-30 7 วัน GOTPRGEK171031N EK 38,900
2017-11-08 7 วัน GOTPRGEK171109N EK 38,900
2017-11-15 7 วัน GOTPRGEK171116N EK 38,900
2017-11-22 7 วัน GOTPRGEK171123N EK 38,900
2017-11-24 7 วัน GOTPRGEK171125N EK 38,900
2017-12-06 7 วัน GOTPRGEK171207N EK 38,900
2017-12-08 7 วัน GOTPRGEK171209N EK 38,900
2017-12-28 7 วัน GOTPRGEK171229N EK 48,900
2017-12-29 7 วัน GOTPRGEK171230N EK 48,900
฿38,900
จำนวน:
Visitors: 90,972