SWISS ฟินเว่อร์ 7 วัน 4 คืน (QR) (GOTZRH-QR001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป SWISS ฟินเว่อร์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินกาตาร์ (QR) (ทัวร์ GOTZRH-QR001)

นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา 
***พิชิต 2 เขา, ยอดเขาทิตลิส และ กรอนเนอร์แกรต*** 
***เมนูพิเศษ,, Swiss Fondue จากเมืองแหล่งผลิต*** 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ตุลาคม : 1 – 7 
กันยายน : 24 – 30 
ตุลาคม : 8 – 14, 22 – 28, 29 ต.ค – 4 พ.ย.

 

กำหนดการเดินทาง                                                                                      
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา  (เริ่มที่)
2017-09-24 7 วัน GOTZRHQR170924N QR 49,900
2017-10-01 7 วัน GOTZRHQR171001N QR 53,900
2017-10-08 7 วัน GOTZRHQR171008N QR 49,900
2017-10-22 7 วัน GOTZRHQR171022N QR 49,900
2017-10-29 7 วัน GOTZRHQR171029N QR 49,900
฿49,900
จำนวน:
Visitors: 104,951