RUSSIA FULL BOARD 7 วัน 5 คืน TG ( DME-TG006 )

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย RUSSIA : FULL BOARD มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ DME-TG006 )

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\\\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ 
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** 
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)*** 
***บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก*** 
***นั่งรถไฟกลับกรุงมอสโคว์*** 
***พิเศษ นำท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน***
กำหนดการเดินทาง 2560 
พฤศจิกายน : 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29 พ.ย. – 5 ธ.ค.

 

กำหนดการเดินทาง                                                                                    
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-11-01 7 วัน G3DMETG171101NV TG 65,900
2017-11-08 7 วัน G3DMETG171108NV TG 65,900
2017-11-15 7 วัน G3DMETG171115NV TG 65,900
2017-11-22 7 วัน G3DMETG171122NV TG 65,900
2017-11-29 7 วัน G3DMETG171129NV TG 65,900
฿65,900
จำนวน:
Visitors: 104,951