กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3วัน 2คืน PG (GT-PNH PG01)

GT-PNH PG01 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
1. พระราชวังจตุมุขสิริมงคล-เจดีย์เงิน-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ-คุกตวลสเลง-ตลาดซาทะไม
2. ศาลองค์เจ็ก องค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมโชว์ระบำอัปสร
3. ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด
4. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-12-02 3 วัน GTPNHPG17120200 PG 15,889
2017-12-03 3 วัน GTPNHPG17120300 PG 17,889
2017-12-08 3 วัน GTPNHPG17120800 PG 15,889
2017-12-09 3 วัน GTPNHPG17120900 PG 15,889
2017-12-15 3 วัน GTPNHPG17121500 PG 14,889
2017-12-16 3 วัน GTPNHPG17121600 PG 15,889
2017-12-22 3 วัน GTPNGPG17122200 PG 18,889
2017-12-23 3 วัน GTPNGPG17122300 PG 18,889
2017-12-29 3 วัน GTPNGPG17122900 PG 18,889
2017-12-30 3 วัน GTPNGPG17123000 PG 19,889
2017-12-31 3 วัน GTPNGPG17123100 PG 19,889
฿14,889
จำนวน:
Visitors: 104,951