Flamsbana Norway 7 วัน 4 คืน TG (GOTOSL-TG001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Flamsbana Norway 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ GOTOSL-TG001)

นำท่านบินตรงลัดฟ้าสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 1ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana (The World famous flam-banen) ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Most Beautiful Train Journey in the World พร้อมสัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) นั่งรถรางไฟฟ้าFloibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) เพื่อชมวิวกรุงเบอร์เก้น เทียวชมเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย กรุงออสโล ตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิเกลันด์ (Vigeland Sculpture Park) ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum)  
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
พฤศจิกายน : 17 – 23, 21 – 27, 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 
ธันวาคม : 1 – 7

 

 กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-11-17 7 วัน GOTOSLTG171118N TG 54,500
2017-11-21 7 วัน GOTOSLTG171122N TG 54,500
2017-11-30 7 วัน GOTOSLTG171201N TG 54,500
2017-12-01 7 วัน GOTOSLTG171202N TG 54,500
฿49,900
จำนวน:
Visitors: 92,256