เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน SQ (DUS-SQ001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ SQ (ทัวร์ DUS-SQ001)

***2 เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน และ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว*** นำท่านเที่ยวชมโปรแกรมเที่ยวสบายๆ นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)  เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ตุลาคม : 5 – 10, 19 – 24 
พฤศจิกายน : 9-14, 23-28

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-11-09 6 วัน TSDUSSQ171109NV SQ 38,900
2017-11-23 6 วัน TSDUSSQ171123NV SQ 38,900
฿38,900
จำนวน:
Visitors: 90,425