Short breaks in Paris 7 วัน 4 คืน QR (CDG-QR004)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Short breaks in Paris 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินการ์ต้า (QR) ทัวร์ (ทัวร์ GOTCDG-QR004)

นำท่านบินสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสรรค์ของนักชอปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก พาท่านชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ ชอปปิ้งสุดมันส์ที่ Chic Outlet La Vallee Village **พิเศษ...เมนูหอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศส**
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 ตุลาคม : 23 – 29

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-10-23 7 วัน GOTCDGQR1710230 QR 39,900
฿39,900
จำนวน:
Visitors: 90,425