Autumn Eastern เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน EK (PRG-EK003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Autumn Eastern เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)(ทัวร์ PRG-EK003)

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย พักกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ 
***ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท*** 
*** เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน*** 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ตุลาคม : 3 – 9, 4 – 10, 9 – 15, 11 – 17, 18 – 24, 25 – 31

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-10-03 7 วัน TSPRGEK171004NV EK 38,900
2017-10-04 7 วัน TSPRGEK171005NV EK 38,900
2017-10-09 7 วัน TSPRGEK171010NV EK 38,900
2017-10-11 7 วัน TSPRGEK171012NV EK 38,900
2017-10-18 7 วัน TSPRGEK171019NV EK 38,900
2017-10-25 7 วัน TSPRGEK171026NV EK 38,900
฿38,900
จำนวน:
Visitors: 90,426