Paradise on Earth 2 8 วัน 5 คืน บินTG (GOTZRH-TG009)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Switzerland : Paradise on Earth 2 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย TG (ทัวร์ GOTZRH-TG009)

นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ โดยขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 
***พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ธันวาคม : 26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 60

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-12-26 8 วัน GOTZRHTG171227B TG 76,500
฿76,500
จำนวน:
Visitors: 92,256