เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน TG (KTM-TG002)

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ KTM-TG002)

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-10-13 5 วัน TSKTMTG17101300 TG 37,900
2017-10-21 5 วัน TSKTMTG17102100 TG 37,900
2017-12-01 5 วัน TSKTMTG17120100 TG 37,900
2017-12-09 5 วัน TSKTMTG17120900 TG 37,900
2017-12-23 5 วัน TSKTMTG17122300 TG 37,900
2017-12-29 5 วัน TSKTMTG17122900 TG 39,900
฿37,900
จำนวน:
Visitors: 90,425