อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 10 วัน 7 คืน บิน BR GOT JFK-BR004

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) ทัวร์ GOT JFK-BR004

พิเศษ... พักย่านไทมสแควร์ 3 คืน 
ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ 
ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center) ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก 
ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ธันวาคม : 6 – 15

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-12-06 10 วัน GOTJFKBR171206N BR 107,900
฿107,900
จำนวน:
Visitors: 104,951