กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บิน WE (REP-WE004)

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ WE (ทัวร์ REP-WE004)

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2560

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-11-10 3 วัน G5REPWE17111000 WE 13,900
2017-11-17 3 วัน G5REPWE17111700 WE 13,900
2017-11-24 3 วัน G5REPWE17112400 WE 13,900
2017-12-01 3 วัน G5REPWE17120100 WE 14,900
2017-12-08 3 วัน G5REPWE17120800 WE 14,900
2017-12-09 3 วัน G5REPWE17120900 WE 16,900
2017-12-15 3 วัน G5REPWE17121500 WE 14,900
2017-12-22 3 วัน G5REPWE17122200 WE 14,900
2017-12-30 3 วัน G5REPWE17123000 WE 20,900
2017-12-31 3 วัน G5REPWE17123100 WE 20,900
฿13,900
จำนวน:
Visitors: 104,951