เที่ยวอเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส - แอลเอ BR (SFO-BR002)

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส - แอลเอ โดยสายการบิน EVA AIR (BR) (ทัวร์ GOTSFO-BR002)

***พักลาสเวกัส 2 คืน รวมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และ ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค***
***ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท ***
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
ตุลาคม : 6-14, 20-28 
พฤศจิกายน : 3 – 11, 17 – 25 
ธันวาคม : 1 – 9
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2017-11-03 9 วัน GOTSFOBR171103N BR 83,900
2017-11-17 9 วัน GOTSFOBR171117N BR 83,900
2017-12-01 9 วัน GOTSFOBR171201A BR 83,900฿83,900
จำนวน:
Visitors: 92,256