Hello Eastern Europe เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน EK (ทัวร์ PRG-EK002)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Hello Eastern Europe เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) (ทัวร์ PRG-EK002)

*** เมนูพิเศษ,, เป็ดอบโบฮีเมียน*** 
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย พักกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary)ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 
มิถุนายน : 14 – 20 
กรกฎาคม : 5 – 11, 19 – 25 
สิงหาคม : 9 – 15, 23 – 29 
กันยายน : 13-19,27 ก.ย.- 3 ก.ย.

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-07-05 7 วัน TSPRGEK17070600 EK 39,900
2017-07-19 7 วัน TSPRGEK17072000 EK 39,900
2017-08-09 7 วัน TSPRGEK17081000 EK 39,900
2017-08-23 7 วัน TSPRGEK17082400 EK 39,900
2017-09-13 7 วัน TSPRGEK17091400 EK 39,900
2017-09-27 7 วัน TSPRGEK17092800 EK 39,900
฿39,900
จำนวน:
Visitors: 92,257