สายการบิน KOREAN AIR


 • ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Valley of paradise Ski&Snow 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ KE (ทัวร์ ICN-KE012) สัมผัสความงดงามดั่งอยู่สวนบนสวรรค์ เขาด็อกยูซาน ในช่วงฤดูหนาวจะปกค...
  ฿29,900

 • ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เกาหลี Valley of paradise Ski&Snow 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) (ทัวร์ ICN-KE013) สัมผัสความงดงามดั่งอยู่สวนบนสวรรค์ เขาด็อกยูซาน ในช่วงฤดู...
  ฿28,900

 • ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Spring Beautiful in seoul 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ KE (ทัวร์ ICN-KE014) บินหรู..... สายการบินประจำชาติเกาหลีใต้ สายการบินโคเรียนแอร์ KE ให้ท่านส...
  ฿23,900

 • ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Soraksan Very Cold Winter 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ KE (ทัวร์ ICN-KE016) เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา อุทยานแห่งชาติโซรัค...
  ฿23,900

 • ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Busan Hanok 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ KE (ทัวร์ PUS-KE003) พิเศษ....นอนพักในโรงแรมสไตล์ Hanok Village 1 คืน สัมผัสบรรยากาศเกาหลีแบบดั้งเดิม - หมู...
  ฿23,900

 • เกาหลี Busan Culture สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) GT-PUS KE01 ไฮไลท์ ..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. บินหรูกับสายการบินประจำชาติเกาหลีใต้2. หมู่บ้านวัฒนธรรมคัม...
  ฿23,559

 • เกาหลี Seoraksan in Winter สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) GT-ICN KE04 ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า1. สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่2. ชมวิวที่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซ...
  ฿23,559


Visitors: 104,950