Package Maldives Club Med Kani (UL) (JUL-OCT)

Package Club Med Kani 4D 2N by Srilankan Airlines

 ● Club med Kani เลือกพักได้ทั้ง ห้องพักริมทะเล หรือ ห้องพักกลางทะเล
● พิเศษ!!! อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดการเข้าพัก
All Inclusive
● สะดวกสบายด้วย Speedboat จาก สนามบิน-ที่พัก

 สิทธิพิเศษ Club Med Kani
+อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม
+บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเวอร์จิ้นไร้แอลกอฮอล์ ไวน์ ค็อกเทล น้ำผลไม้ (ยกเว้นเครื่องดื่มชนิดพรีเมี่ยม ไวน์และเชมเปญแบบขวด)
+กิจกรรมทั้งทางบก และทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญในคอร์สที่มีการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์
+การแสดงสด ทุกค่ำคืน
+สิทธิพิเศษ สำหรับท่านที่เข้าพักห้อง Overwater Suite บริการอาหารเช้า ถึงห้องพัก และสามารถใช้บริการ Manta Lounge เอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมบาร์เครื่องดื่มบริการ ท่านพักผ่อนภายในเลานจ์ หรือออกไปนอนชิลบนที่นอนตาข่ายเหนือทะเลชิคๆ ก็ได้เช่นกัน

 

 
 กิจกรรมที่น่าสนใจ
แบตมินตันฟุตบอลชายหาดโยคะวอลเล่ย์บอลโปโลน้ำคาร์ดิโอ เทรนนิ่งดำน้ำตื้นพายเรือคายัคท้องกระจก
รายละเอียดเที่ยวบิน
สายการบินAirlines เส้นทางRoute

เที่ยวบินที่
Flight No.

เวลาเดินทาง
Departure - Arrival
Srilankan Airlines BKK - CMB
CMB - MLE
UL 403
UL 115

09.10 – 11.00
13.35 – 14.30

MLE - CMB
CMB - BKK
UL 104
UL 402
20.35 – 22.30
01.15 – 06.15
 

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง

ประเภทห้องพัก

ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง

พักเพิ่มราคาผู้ใหญ่

ท่าน / คืน

พักเพิ่มราคาเด็ก

ท่าน / คืน

01-14 ก.ค. 60

Club Room

36,200

27,400

6,700

4,200

Deluxe

45,800

33,200

11,500

7,100

Overwater Suite

49,000

-

13,100

-

15 ก.ค.-4 ส.ค. 60

Club Room

34,400

26,200

5,800

3,600

Deluxe

42,400

31,000

9,800

6,000

Overwater Suite

51,400

-

14,300

-

5-25 ส.ค. 60

14-31 ต.ค. 60

Club Room

36,200

27,400

6,700

4,200

Deluxe

45,800

33,200

11,500

7,100

Overwater Suite

51,400

-

14,300

-

26 ส.ค.-29 ก.ย. 60

Club Room

35,200

26,800

6,200

3,900

Deluxe

44,000

32,000

10,600

6,500

Overwater Suite

51,400

-

14,300

-

30 ก.ย.-13 ต.ค. 60

Club Room

37,400

28,000

7,300

4,500

Deluxe

47,800

34,200

12,500

7,600

Overwater Suite

51,400

-

14,300

-

 
เงื่อนไขการบริการ
1. กำหนดการเดินทาง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560
2. ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป(ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์)
3. เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี่ เข้าพัก ที่คลับเมดฟรี
4. เด็กอายุต่ำกวา 14 ปี ไม่อนุญาตให้เข้าพักที่ห้องลากูน
5. สำหรับห้อง Connecting Room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่ม 700 บาท /ห้อง / คืน
6. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยแล้ว ทำการชำระเงินยอดเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินและทางโรงแรมกำหนด
8. หากยืนยันการจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือส่งต่อให้ท่านอื่นได้
 
อัตรานี้รวม
* ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางและสายการบินตามระบุ (ราคาโปรโมชั่น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
* ภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการ
* น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก. / ท่าน / ใบ
* ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
* Speedboat รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน
* การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
* กิจกรรมตามที่รีสอร์ทกำหนด
* Wifi Free รอบเกาะ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าซักรีด ฯลฯ
฿34,400
จำนวน:
Visitors: 104,951