KYUSHU RAIL PASS (JR-KYUSHU)

KYUSHU RAIL PASS (JR-KYUSHU)

สามารถโดยสารรถไฟ JR บนเกาะคิวชูทั้งหมด(ยกเว้น Sanyo Shinkansen) ได้โดยไม่จำกัดครั้ง ติดต่อกัน 3 หรือ 5 วัน
แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1. ตั๋วรถไฟ JR Northern Kyushu Area  สามารถใช้ได้ทางตอนบนของคิวชู โดยครอบคลุมเมืองหลักๆดังนี้ Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Beppu
2. ตั๋วรถไฟ JR All Kyushu Area สามารถใช้ได้ทั่วทั้งภูมิภาคของคิวชู โดยครอบคลุมเมืองหลักๆดังนี้ Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Beppu, Sensai, Kagoshima, Miyazaki, Yoshimatsu

สามารถใช้งานได้
-ตั๋วทั้งสองแบบสามารถใช้ขึ้นรถไฟทั้งแบบ Local และแบบ Limited Express ได้ 
-ใช้ขึ้นรถไฟ Sinkansen แบบ Mizuho, Sakura และ Tsubame ได้

เงื่อนไข
– บัตรมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ซื้อ
– เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นให้นำบัตรไปเปลี่ยนเป็นตั๋วจริงก่อนใช้งาน
– สามารถสำรองที่นั่งได้ฟรี
– จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

Visitors: 117,050