ทัวร์แอฟริกา


  • 1414.png
    ทัวร์มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) (ทัวร์ GOTJNB-SQ003) ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรม...
    ฿74,900
Visitors: 90,425