เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยบุ๊คกิ้งฮอลิเดย์ จำกัด

ก่อตั้งและจดทะเบียน วันที่  30 เมษายน 2558  โดยมีกรรมการ บริษัท  1 ท่าน ดังนี้
ทุนจดทะเบียน  :  5,000,000 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   กรมการท่องเที่ยว   :  เลขที่ 11/07986
สมาชิก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ( ATTA )  :  เลขที่ 03827

บริษัทไทยบุ๊คกิ้ง ฮอลิเดย์ จำกัด ประกอบธุรกิจ นำเที่ยว โดยมีสินค้าและบริการ ดังนี้
- ให้บริการจัดทำ แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามความต้องการ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
- ให้บริการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ พร้อม สายการบิน Full Service และ Low cost
- ให้บริการจองโรงแรมที่พักทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
- ให้บริการจองรถรับส่ง สนามบิน – โรงแรมที่พัก ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
- ให้บริการ วีซ่า โดยให้บริการยื่น วีซ่า แทนในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการด้วยตนเอง
- ให้บริการจองบัตรโดยสาร รถไฟ ต่างประเทศ Japan Real Pass (ญี่ปุ่น), Swiss Pass (สวิสเซอร์แลนด์), Euro Pass (ยุโรป)
- ให้บริการจองบัตรท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิเช่น Disneyland, Ocean Park, Ngong Ping 360, Peak Tram (ฮ่องกง)
Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Water Park, Dolphin Discovery ( สิงคโปร์ )
Universal Studio Japan, Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea , Osaka Amazing Pass , Kansai Thru Pass ( ญี่ปุ่น )

Visitors: 90,426